Tre kort för dagen

Dagens  tre kort ser vid första anblicken inte så roliga ut men vi ska se vad de kan betyda.

Nio i bärgare visar höken. En fågel som ser allt, han har överblick, kan se vad som rör sig nere på jorden. Han kan se åt alla håll, och kan se i mörker och i solsken.
Höken säger också, vidga din blick, se målet där framme, du kan nå dit. Håll din vision levande.
 På sätt och vis symboliserar han även det sjätte sinnet som människor har, att man kan se bortom det rent uppenbara. 
En del av våra spådamer är till exempel synska, alltså de kan förflytta sitt seende till en annan tid, ett annat rum. 

Nästa kort är lyckans hjul. Det vill vi ju alla ha. Vem vill inte vinna högsta vinsten, hitta drömprinsen och få allt man önskar sig?
Hjulet visar även på att allt i världen är skapat i den heliga geometrin, allt är uträknat. Symbolen sju finns med, som i alla sagor är lyckonumret, och även nummer 4 i de fyra väderstrecken och de fyra elementen som symboliseras av de fyra djuren. 

Sista kortet är Ess i mynt.
Just Ess i mynt är ett tecken på ekonomisk tillväxt. ( Lönen är på väg?)
Kristallen i mitten visar på renhet och klarhet. Det är också genomskådlighet och spegling. Kristallen speglar sanningen som kommer från din själ, ger dig förmågan att se allt klart, visar din själs visdom och ger dig förmågan att lyfta dig till högre dimensioner.
Ormen kan vara kroppen som skyddar sin själ, samt auran som skyddar din kropp och själ. Ormen är i många traditioner symbolen för healing.

Jag har lagt med en kristall på fotot, det är en Citrin gjord av kvarts, för att tillföra glädje och positivitet. Äkta citrin är sällsynt, så därför är de flesta tillverkade av rökkvarts, men egenskapen har de ändå. Så tänk på citrinen som är solens sten och tänk på att glädjen ska få bygga bo i dig, på samma sätt som fåglarna bygger bo just nu, i solen.
Inga kommentarer:

Använder Blogger.