Dagens tre kort

Dagens tre kort beskriver energier som är i omlopp.

Det första kortet är 6 i Stavar och där har de hängt upp fjädrar på en käpp. I bakgrunden ser vi människor som höjer sina armar, skriker och tjoar. De ropar ut sina böner. I den gamla traditionen så hängde man upp fjädar för att de skulle sända bönerna till Universum, genom att de fladdrade i vinden. De förenar även himmel och jord genom att de har den ena sidan mot himlen och luften, och den andra sidan ner mot jorden och växtligheten. Allt handlar som vanligt om balansen, att himmel och jord alltid är förenade, såsom liv och död.
Egentligen är det bara vi moderna människor som undviker att se det naturliga kretsloppet.

Nästa kort är Döden. Det visar mannen som sitter med klockan och kalendern runt sig. Han sitter mitt i livet. Han har också han en stav med bönefjädrar för att sända sina önskningar till Universum. Bredvid honom finns sköldarna som de stupade krigarna har hedrats med, vid sin gravplats. Även här görs ingen skillnad mellan liv och död, för de dödas själar finns runt om honom. Bilden visar även den starka kontakten han får med själarna när han mediterar. Att stilla sig och söka inåt ger svaren från andevärlden.

Det tredje kortet är 9 i Svärd. "Bird of Thunder and Fire" och vad kan vara mer lämpligt idag?
Åskfågeln är starkt förenad med regn och tillväxt. Nu kommer grödorna att gro. Åskfågeln slår med sina vingar och skapar ett buller. Den är även beskyddande mot allt liv, den skapar livskraft. Det symboliseras även av de skyddande vingarna runt den lilla familjen på bilden. Som att han ruvar dem.
Man kan gynna denna åskfågel med att offra tobak, så varför inte smula cigaretterna och fimpa för gott.

Tacksamhet!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.