Balansen mellan himmel och jordVi behöver ta ett personligt ansvar i den fysiska världen. Men vi behöver också ta ett andligt ansvar genom att våga möta våra känslor, och vår mänsklighet.

Vi kan ha fastnat på fel saker och relationer, gå emot våra känslor, vi kan vara tillsammans med någon vi inte älskar men vi vill vara med någon annan. Vi är inte ärliga mot oss själva och sitter fast i ett negativt mönster. Vi behöver se till vår energibalans och hur vi riktar vår känslomässig energi. Om du vill vilseleda så flyr du dina önskningar för vad du verkligen vill, och energierna krockar.

Om vi gör våra dagliga val utan att de är kopplade till andliga värderingar så väljer vi den ockulta vägen då vi endast ser till de fysiska tillgångarna och saknar en mening och innebörd i det vi gör. Ofta väljer vi bara det som är standard och inte enligt våra idealer vad vi verkligen behöver i livet. Vi kan se bara den fysiska och materiella världen och vi har glömt bort att följa våra värderingar. Vi kan även ha fokusen bara på det andliga, då vi bortser helt våra fysiska resurser. Men då har vi svårt att uppnå våra drömmar i livet, eller så länge vi ser det fysiska som ett hinder.

Via själen kan vi se helheten och via själens viljekraft kan vi använda kreativa lösningar för att sammankoppla det andliga till det fysiska. 

När vi följer den naturliga intelligensen, den naturliga balansen mellan himmel och jord, då kan vi se att vi har både livsenergin och en stabil grund. 


Inga kommentarer:

Använder Blogger.