Har du rätt fokus i livet?


Du kan vara missnöjd i ditt liv och vill ha en förändring men du är fast i ett evigt trampande.
Du kan ha drömmar men hittar inte vägar vilka känns genomförbara för en förändring. Men om du inte klargör dina moraliska regler och värderingar kan du acceptera den existerande situationen och inte göra något åt det. Om du sitter fast i något som är inte längre du själv kan du har stängt av dig, och du flyr undan dina mål i livet. Du kan försöka ändra din situation via indirekta metoder men de har ingen verkan om du vill glömma bort din egen existens i processen. Du behöver öppna upp ditt hjärta.

När du fortfarande har allt under planeringen så vill du kanske att allting ska vara perfekt och inga defekter får synas i ditt liv. Du kan fokusera på saker vilka får dig känna trygghet i det gamla där ingen ser och hör något, där inga nya tankar får luft och där du använder dina resurser klokt och minimalt. Du kan även lyssna och ta hänsyn till alla människor och aspekter omkring dig, och du lämnar åt sidan det som skulle vara viktigt. 

Hur fokuserar du din energi? Är din energi splittrad
eller är du riktad på det du vill uppnå i livet?

Du behöver inte sträva efter en perfektion eller uttrycka dig fullständigt inför andra, om ditt behov är att öppna ditt hjärta för omvärlden, vad som verkligen händer inom dig, och öppna upp vägen som har varit stängt för dig.Inga kommentarer:

Använder Blogger.