Kommunikationshinder


Varför relationer utvecklas inte och det finns störningar kan bero på att det finns hinder i kommunikationen. Det kan ställa till hinder när man är otydlig. Det kan vara svårt att veta vad någon verkligen menar via de signaler som skickas. 

Många kan bara sitta och vänta bekräftelser från varandra för att undvika att blir avslöjad själv. Ett hinder uppstår redan när en kontaktar den andra men struntar att tydliggöra vad den andra har sagt eller svarar inte alls när hon/han hör av sig, eller man ger inga svar vad det gäller sina egna känslor och tankar om situationen.

När man undviker att komma fram med något gör man inget för att driva bort gränserna.

Det kan vara lättare att ge allmänna budskap eller rikta budskapen fel bland andra människor, men om man slutar att prata i den befintliga relationsnivå så skapas det hinder för att man avvisar den andra eller hela hans/hennes existens.
Vi kan även ha en negativ självbild eller negativa tankebanor hur händelser kommer att utvecklas. Det är lättare att tappa tron på det goda, än tro. Vi kan brottas med oönskade negativa känslor och vrede, och det kan finnas rädslor att gamla relationsproblem återkommer i det nya förhållandet då det kan behövas mycket tid och tålamod att den människan vågar öppna sig för någon ny.

Det är ofta svårt att veta vad som verkligen händer när det finns hinder i kommunikationen. Att gå till personen och fråga för att få tydliga svar kan blir en svår sak att reda ut.
Det kan vara enklare att ringa till en professionell spådam.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.