Inre och yttre förändringKan man vara på fel plats i livet, eller är vi alltid på den rätta platsen där vi är? 
Att vara på en plats där inget fungerar som förut kan kännas men inte synnas. Det kan blir till en börda eller en atmosfär av motstånd där det är svårt att känna någon vila. Om din plats i livet känns fel efter dina upplevelser och föreställningar om livet så är din själs önskan att gå vidare. Om du har utvecklats så kan du har svårt att acceptera din plats där du är, och om du inte formar om ditt liv så kommer du vara kvar i din konflikt.
En förändring börjar inifrån och inte utifrån då du kan inte se på det yttre livet när du vill börja skapa din förändring. Du har förändrats i ditt inre för att göra en yttre förändring via din kreativitet. Om du går efter den yttre världen eller bestämda former kan inte din kreativitet flöda fritt. Du behöver se allt från mörker till ljus och därför kan den yttre världen inte stå i vägen för att begränsa dig. När du förändras inombords så fylls du med ny medvetenhet som vill expanderas och förverkligas i det yttre. I den takten när din vilja rör sig framåt förvandlas den yttre världen efter dig. Du behöver bara följa din själ, och blir ett verktyg, för att ditt inre ska komma fram som du har blivit medveten om.

Den yttre världen är kvar i det gamla medvetandet som du har skapat för länge sen och du kan uppleva hur du blir stoppad av den, hur den håller dig fast i sina kedjor, men om du har tappat kärleken till den och ändå försöker hålla fast vid det för att det är vackert, för att den har ett materiellt värde, så är du kvar i din sorg för att när du inte älskar något så är det inte heller vackert och den har inte längre sitt värde.
När du vill ha en förändring så vet du redan om något bättre, och du blir verktyget som kan realisera förändringen och göra ditt inre synligt.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.