Blanka kort
Ibland får även en spådam idétorka.
Vad vill människor veta?
Vad ska jag blogga om?
Här behöver jag hjälp. Vad kan vara av allmänt intresse?
Oftast när jag bloggar så blir det om något aktuellt ämne och jag kanske fått någon hint om en världshändelse, något som visas på nyheterna. Något jag läser. Jag kan även få influenser från saker jag hör på stan eller frågor jag får inom mitt yrke.
Oftast är frågorna på jobbet så personliga att de inte kan återges allmänt, utan jag tar det stora temat.
Jag älskar att tolka korten och jag får ju även rent kanaliserade svar på frågorna. Jag har många olika kortlekar och en del av dem ser ni baksidan av, på fotot.
Utmana mig!
Vad vill du veta?

Skriv gärna i gästboken vilket tema jag ska ta upp! Jag kan tyvärr inte ta personliga frågor, utan de hänvisas till linjen.
Varma ljusa hälsningar i novembermörkret!
Siri direktkod 118

Inga kommentarer:

Använder Blogger.