Årsastro 2020


Årsastro 2020

År 2020 - Ditt lyckoår!


År 2020 är det stora året! Ett år som bär med sig framgångar även om det kan vara ganska instabilt oavsett vilket stjärntecken du är född i. Hemligheten bakom stabilitet ett sådant här år ligger i en serie astrala händelser och planetariska placeringar med en betydande inverkan från och med februari. Året markerar början av en ny era då jupiter/saturnus-konjuktionen inleder en ny 20-årscykel. År 2020 representerar därmed början av en ”gyllene era”, en period där den ekonomiska balansen i världen kommer att återupprättas och samhället kommer att genomgå förändringar som gör att vi får lära känna en ny ordning.
   Tar du in vatten i båten eller far du fram på svallvågorna med säker hand och vet åt vilket håll du ska styra skutan? Svaret på den frågan ligger i om huruvida du har tagit dig an det förberedelsearbete tidigare år har erbjudit. Om inte kan du nu komma att överrumplas av det resultat tidigare val har inneburit och kommer att behöva tänka om helt för att få kontroll.

Genuina fundament
Saturnus och Pluto möts i Stenbocken under större delen av året vilket gör att vi har ett år som styrs av stenbockens aspekter. Vi kan vara superambitiösa och fokuserade, disciplinerade och med en god framförhållning ta oss an de utmaningarna livet bjuder på, eller också känna oss mer begränsade och överväldigas av ett ansvar vi inte är beredda på att ta då vi inte lagt en genuin grund att stå på.
   År 2020 innebär att vi leds av aspekten 4 inom numerologin, som står för våra grunder, vårt fundament. 4:an står för nya kontrakt och etablering vilket gäller både för arbete och för relationer där man exempelvis ingår äktenskap. Aspekten kräver att man tar fullt eget ansvar. Här har vi nu möjlighet att bygga stabila grunder att stå på men enbart för dem som gjort arbetet med sig själv. Har man valt genom åren som har gått att vara strutsen som stoppar huvudet i sanden finns här inget att bygga på nu. Man kommer att märka att det korthus man byggt och försöker hålla intakt faller ihop och inget annat än ruiner återstår. Det är inget annat än ett fuskbygge! Med en sådan instabil grund har du inte en chans ett år som detta då allt handlar genuinitet. Vet du med dig att du tillhör den kategorin som motarbetar dig själv, inte gjort ditt inre arbete – kanske vet du att du behöver gå i terapi för att skala av de lager som lagts på dig genom uppväxt och genom livet som sådant, men valt att bortse från detta – då är det hög tid nu! Året handlar om att vara sin egen auktoritära kraft och hur ska man kunna vara det när man inte ens vet vem man är?

Förändring
År 2020 är ett gynnsamt år för förändringar och nystarter. Det handlar om att lita till den egna energin och följa den. Så länge kraften används till förvandling och nystarter är dess påverkan god. Om man istället lever med en rädsla för förändring väljer man att bevara status que och hamnar i förstelning. Vidare är det av största vikt att agera utifrån sin samlade vishet och agera kreativt för att undvika uttryck av auktoritär dominans. Genom att streta emot och skapa motstånd till flödet blir man den som störtar sig själv och går in i misslyckanden och rena förluster på alla plan. Istället för ekonomiska vinningar ser man istället hur slantarna rinner som sand mellan fingrarna. Det är även ett år då man städar framför dörren – att bli skuldfri – dels ekonomiskt men även där man gjort fel gentemot sig själv och andra. Det går helt enkelt inte att lägga genuina grunder om man inte utgår från ett rent samvete det här året. Rättvisan står bakom i ett år 4 och ser till att den skipas. Rätt och slätt att städa upp karma så att man står så ren som möjligt!
   Generellt sett är det ett transformativt år där du har stora möjligheter att nå dina mål, möta ditt livs kärlek och uppleva att pusselbitarna äntligen faller på plats en efter en. Det sker inte av sig själv utan är resultatet av hårt arbete som ligger till grund för detta. Du är skaparen!
   Under hela år 2020 känner vi en längtan efter förändring och kommer att göra allt i vår makt för att skapa dessa. Uranus position i Oxen under oktober kommer ytterligare att förstärka den känslan. Här förstärks även känslan av att vår tro, våra värderingar och familjetraditioner är förlegade, att de tillhör en annan tid och därmed förstärks även känslan av att vi trätt in i en ny tidsålder. Här kommer vi att försöka ersätta dessa föråldrade idéer med nytt som vi anser ligga närmre sanningen. Dock kan man märka att de som vill bevara urvattnade och uråldriga traditioner, tankar och trossystem kommer att slå tillbaka hårt mot det nya och stärka sin auktoritära roll. Alltså är det av yttersta vikt att vi är starka i vår nya grund och skapar en inre stabilitet.
   Under hela 2019 som låg i Hängde mannen – år 12/3 – handlade just om detta, att rensa bort. För dem som inte gjort detta kan 2020 bli tufft tills man gör sin omläxa. Först då upplever man lättnad i alla situationer. Att vara envist tjurskallig gör inget annat än att du motarbeta dig själv.

Karriär och sysselsättning
I karriärlivet kan vi dra nytta av den stora mentala kraft som Neptunus för med sig i fiskarnas tecken. Våra tankar kommer bli starkare än någonsin och med lite tålamod kan de leda till att vi uppnår de mål vi satt upp. Man ska dock vara fullständigt medveten om att ingenting bara kommer till oss. Framgångarna beror enbart på den egna insatsen så om du väljer att sitta och vänta då kan du också vara säker på att ingenting mer än det händer. Det kommer att finnas goda möjligheter för oss att gå in i nya arbeten eller att förändra där vi är. För dem som inte har något arbete just nu öppnar sig dessa möjligheter och man får känslan av att kunna ”välja och vraka”. Hoppa inte på första bästa nu utan våga avvakta tills det arbete dyker upp som du helst vill ha. Använd dig gärna av tankens kraft, affirmera flitigt och tålmodigt så ska du se att det du önskar dig blir din verklighet. De ambitioner du har med dig kan förverkligas men kan komma till dig på ett annat sätt än du förväntade dig. Tro på din egen förmåga att kunna manifestera och bemästra. Denna tillit till dig själv gör att du kan lyckas med vad som helst. Den process vi alla gått igenom under de senaste åren förvandlar nu idéer till verklighet, drömmar tar form och du uppnår dina mål.  Se upp för att vara alltför snäll då det är lätt att hamna i ekonomisk problematik som på sikt får negativa påslag i ditt eget liv. Låna exempelvis inte ut pengar om du inte kan undvara dem eftersom att risken är stor att du inte får tillbaka dem.
   Lär dig att säga nej. Det utvecklar dels dig själv då du ger dig själv tid och utrymmet du så väl behöver och dels utvecklar det din omgivning som tvingas till eget ansvar. Tillsammans med både Jupiter och Saturnus i Stenbocken har vi en ytterligare risk för misslyckanden eller avslag. Det positiva här är att det vi påbörjar medför varaktighet samt att vi har en förmåga att hantera motgångar. När vi har förstått att gå bortom kampen ser vi tydligare vilka strider som är av värde och vilka vi lägger åt sidan, det vill säga, vilka motgångar kan vi påverka och vilka står utom vår makt? Se även på de avslag du får som änglavakt, att dina guider och vägvisare leder bort sådant du inte ska in i. Glöm inte att tacka uppåt för dessa avslag och avvisanden som du stöter på under året eftersom dessa kommer från gudomliga källor. Det gäller såväl i relationer som i karriär och alla andra områden. Acceptera att vi inte alltid ser vad som är bäst för oss, att våra andliga guider har ett större öga för vad som är vårt högsta bästa! Att gå in i studier och utbildning för att bredda sig och utveckla nya intresseområden är fördelaktigt nu.

Självtillit
Med Uranus i oxen fram till slutet av oktober finns det en längtan efter att förändra och bryta de rutiner du haft fram till nu. Under slutet av år 2019 upplever vi hur energierna blir alltmer intensiva och kan hålla i sig in under januari. Det kan kännas tungt eftersom det är mycket som ska rensas ut. Man kan uppleva att orken tryter och man kan uppleva en extra tyngd. Av dessa orsaker bör vi göra meditation till ett stående inslag i vår vardag. Det kreativa har stark genomslagskraft och nya idéer slåss om utrymme som du behöver skapa så att idé kan bli verklighet. Se över de olika idéer du har och arbeta vidare med dem som du upplever som kärleksfulla, som fyller dig med en känsla av glädje. Genom att ge näring till dessa idéer som kommer från gudomliga källor uppstår motivation och kraft.
   Risken för att bli alltför oresonlig i din envisa strävan är stor. Våga lägg de idéer åt sidan som inte fyller dig med känslan av glädje, de är trots allt ändå inte fruktbara på sikt. Se till att hålla balansen här så att du inte på din väg mot dina mål förlorar relationer som är viktiga för dig.
   Vi kommer att bryta mot uppsatta regler, begränsningar och med livssituationer som begränsat oss fram till nu och börja agera utifrån självvalda gränser. Vi går in i en tid där vi sluter fred med det förflutna och bryter oss loss. Bli ”vår egen herre” är parollen för det här året och lär oss hellre genom att göra egna misstag än att lyssna på andras kritiska åsikter.  Det gäller för alla under det här året att vi vidgar vårt perspektiv och därmed kan se klarare kring sådant som hittills varit oklart eller otydligt och kan därmed vidta radikala åtgärder för att nå våra mål och skapa förändring. Skytten och Tvillingarna är nu beredda att genomföra sina planer och skorpioner rör sig snabbt framåt för att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar då de nu är redo att ta en eller två risker. De födda i oxens tecken arbetar hårt och utvecklar sina naturliga talanger. De kan till och med byta riktning helt ett sådant här år. Man utlyser dock försiktighet så att man noga överväger de steg man tar eftersom vägen är kantad av hinder. Våga lita på dig själv!

Kärlek och relationer
Inom kärlek och relationer kan det upplevas dämpat och trögt.  Saturnus korsar stenbockens tecken och för med sig rädslor för avvisanden eller att bli utesluten ur kollektivet och av den orsaken kan vi vara något återhållsamma och hellre söka oss till dem vi känner trygghet med, där vi kan slappna av och vara oss själva. Våga mer! Våga vara modig i kärlek och relationer. Kom ihåg att avvisanden är en gudomlig vägvisning och talar om för oss att vi är på fel plats. Våga gå vidare tills du finner de människor som är rätt för dig. Är du inte modig nog kan du gå miste om fina gemenskaper och stor kärlek.
   Venus är allierad med alla astrologiska tecken och står fördelaktig under hela år 2020. Genom att våga kärleken upplever du stark lycka på ett subtilt och intensivt sätt och som i ett år 4 ger genuinitet i kärleksrelationer. Djupa och nära, sanna relationer på alla plan tar form under ett sådant här år. Man börjar också förstå vikten av att lägga tid på sina relationer genom att visa uppskattning. Man tar inte längre sin partner för given utan förstår att ge näring åt den man älskar och värnar om. Under året visar sig de riktiga vännerna för dig och övriga försvinner bort eftersom de inte längre ska vara där. De du kan räkna med kommer också att följa dig livet ut och vara vid din sida både i glädje och i sorg.

Hälsa
Hälsan är en viktig aspekt under år 2020. Här bör vi ta stort eget ansvar efter många årtionden av slarv som annars kan visa sig nu. Då många upplever utmattning på grund av stort stresspåslag kan det vara klokt att agera balanserat. Töm inte hela din kraftkälla bara för att du under våren upplever ett ökat energipåslag. Spara på din kraft så att den ger hållbarhet och räcker hela året. Den fysiska kroppen hos människor just nu är kraftigt överbelastad och för att undvika sjukdom bör vi se över våra (o)vanor. Tiden har kommit där vi bör se över vår kost och börja motionera. Lyssna på kroppen!

Urval
Tror du att du är viktig? Det är du också, men inte oersättlig. Om du sitter på för många stolar bör du välja bort någon så att du bättre kan fokusera på det du ska. Det är viktigt att hellre välja det man tycker är roligt och som man brinner för än att tänka på vad som bäst gagnar ekonomiskt för stunden. Om du väljer det du brinner för kommer det att generera precis allt du behöver – såväl inre såsom yttre rikedom. Våga ta ut svängarna! Detta transformativa år stödjer dig i de val du gör om de är genuina. Tron på dig själv är den starkaste drivkraften!

Frågor att ställa dig själv: Vad behöver du förnya i ditt liv? Hur ser ett stabilt fundament ut för dig? Vad skjuter du upp som du egentligen kan göra här och nu? Varför gör du det inte? Vilken är din drivkraft och vad hindrar dig från att vara i den? Oavsett vilka funderingar du har kring dig själv och ditt liv som du behöver få vägledning i för att kunna leva livet fullt ut är du välkommen att ta hjälp av våra professionella spådamer som med kärlek och ljus guidar dig på din livsväg!

Med önskan om ett riktigt Gott Nytt År!

Bemanning på Spådam.se
Vi på Spådam.se hjälps åt så att vi alltid finns till hands. Vi har öppet alla årets 365 dagar mellan 09.00 - 00.00. Det kan även vara så, att några spådamer finns tillgängliga både före och efter ordinarie öppettider.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.