Moder jord behöver vår hjälp

Av alla 78 kort i Guardian Angel Tarot var det ju ganska speciellt att jag drog just detta kort. Nio i aktion.  Det handlar om de materiella tillgångar man har skapat i livet, men även om jorden i sig själv, jordbruksmark, odlingar och skog. Naturvärden.

Att då komma in på vad som händer i Australien är inte så långsökt. Vad kan man göra utom att be. Tarotkortet hänvisar till att be Ärkekängeln Michael om hjälp.
Kortet representerar allt det som handlar om att att hålla sig säker, livsmedelsförsörjning, försäkringar, skydda djur och natur och jordbruksmark.
I de stora bränderna är det så många personliga tragedier. De enskilda människor som i grupp namnges som " befolkningen" "aussies". Hur ska man ens kunna sätta sig in i att ha förorat precis allt.
Om man är jordbrukare och har förlorat hela skörden, alla djur, alla byggnader. Att sedan komma hem och behöva ta reda på alla djurkropppar som ligger på marken. Denna fruktansvärda tragik går inte ens att föreställa sig.
På nätet bildas stora meditationsgrupper som ber för regn. Och regn har kommit, men det motsvarar bara en lite bråkdel av vad som behövs för att släcka bränderna. Ändå får man inte ge upp. Be om hjälp, änglarna har lovat att hjälpa till.
Om man ser detta från ett annat perspektiv, så kan det vara så att Universum ser till, på ett brutalt sätt, att vi ska vakna upp. Konsumtionssamhället kanske har nått sin peak nu. Vi kanske måste börja se vad det finns för naturresurser kvar att använda. Vi behöver vara rädda om naturen, vara rädda om vattnet. Vi kanske behöver gå mer "back to basic" och värdera mjuka värden mera, såsom gemenskap, omtanke, vänskap och kärlek. Sådant som har växt  fram i Australien i skuggan av katastrofen.



Inga kommentarer:

Använder Blogger.