Om att få en idé

Den här lilla keruben från Guardian Angel Tarot vill visa oss att vi ska ta tillvara på idéerna som kommer farande.
Du har säkert en strålande idé som du inte satt i verket ännu.
Varför inte dela din idé med någon vän? Då kan ni diskutera för och nackdelar. Ibland får man motargument som man kanske inte accepterar genast, men när det smält in så kan man se saken från andra perspektiv och få en klarare bild av hur det ska bli. Det betyder inte att en idé är dålig, utan att den kanske bara behöver finslipas.

Mycket av mitt arbete som medium och spådam utgår från att finslipa idéer. Jag fångar upp en tanke hos min kund som hon/han behöver sätta egna ord på. Jag brukar säga att som pedagog är jag jättejobbig, för jag ger inga rätta svar, utan skapar bara nya frågor. Ofta när någon ringer mig så har personen redan en färdig tanke eller idé om hur något borde vara, men hon/han har inte fått sätta egna ord på det och inte mött något motstånd.

Så som ett exempel;
En kvinna ringer mig. Hennes förhållande fungerar inte. Hon frågar mig vad hon ska göra. Genom att jag frågar ett par frågor om vad hon vill göra, samtidigt som jag genom mina kort och Universum tydligt ser vad hon bör göra, skapar en dialog om problemets kärna och problemets lösning.
Ofta behöver en människa andras syn på saker, särskilt om hon kört fast i egna tankar, en loop, som man säger. Många människor är även förtryckta i sina förhållanden och har tappat sin förmåga att fatta egna beslut, och ser inte lösningen, även om den inte behöver vara så komplicerad. Det behövs även lite tid för att en tanke ska ramla på plats och man gör slag i saken.

Ett annat exempel är frågan om att lämna en stressig, jobbig, arbetsplats. Här kan man också behöva bolla idéer och få ett större perspektiv. Vad finns det för alternativ? Vad finns det för möjligheter? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Mitt i en stressad situation fattar man inga bra beslut, utan man behöver komma ifrån, ha lugn och ro, ja till och med ha tråkigt för att de kreativa idéerna ska infinna sig.

 Ja det finns många exempel på när man behöver hjälp att finslipa och fullfölja en idé.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.