Budskap från Ormen.

Ormen kommer in med ett budskap att det är dags att släppa det som har varit. Hon representerar transformation, primär energi och livskraft - som alla behöver cykla för sann förnyelse. Vissa vanor når ett utgångsdatum och ger oss en möjlighet att bli förnyade. Likt hur Ormen ömsar sitt skinn, behöver även vi släppa på vårat bagage. Ta lärdom från tidigare upplevelser, vanor och historier. Men låt de inte förorena nuet. Det förflutna har gjort oss starkare och tjänat dess syfte, men nu kan det tjäna oss på en ny och mer anpassad väg. Släpp berättelser, relationer eller beteenden som hindrar din sanning och ditt välmående, så att du kan uppleva en ökad livskraft. Ett bra tips för just detta är att sitta på en lugn plats och fråga dig själv; Vilka personliga regler känns föråldrade för mig? Vad behöver min kropp för att kunna släppa, förnyas och blomstra? Vad är jag nyfiken på att utforska härnäst? Du kan skriva ner dina svar på ett papper eller i en bok, för att komma ihåg och reflektera över dessa frågor. Minns även att det inte finns några begränsningar för detta. Allting är möjligt då vi lever i ständig utveckling.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.