Dagens tre kort

Det var en spännande dragning av dagens tre kort.

Jag fick upp höga kort och de är extra betydelsefulla. Som när man spelar kortspel med vanliga kort så är de "målade korten" mer värdefulla. I tarot kallas de målade korten för Stora Arkanan.

Första kortet är Döden. Det är inte så dramatiskt som det låter. Många blir skrämda när de får upp kortet Döden, men man ska inte bli rädd. Kortet visar på livets kretslopp, att allt har evigt liv. Det visar även på att allt är uträknat och indelat. Det visar på att allt går sin gilla gång, natt följs av dag, våren följs av sommar och generationer följs av nya generationer. Kortet visar även på förändringar, att man måste begrava något gammalt för att börja på något nytt. Bilden visar en man som sitter med sin kalender, runt om honom finns smyckade sköldar som de avlidna lämnat efter sig. Ett tecken på att man inte kan ta något med sig när man går. Mannen sitter i meditation eller egna tankar och ovanför honom ser man olika energier som formar sig hur som helst.

Andra kortet är Drottning i bägare. Det visar på betydelsen av att backa undan, att gå i ide och finna sig själv.
Jag brukar skämtsamt säga om män som drar sig undan, som inte svarar på sms eller mail, som verkar orimligt tröga, att "han har gått in i grottan". Alltså funderar han fortfarande. Han finner sig själv.
Bilden visar på Björnen som står beskyddande bakom kvinna. Björnen symboliserar även att man ska markera sina gränser. Hit men inte längre. Kvinnan vet var hon står, hon vet vad hon vill och hon tänker inte låta någon trampa på henne, för då tar hon fram Björnen inom sig.

Det tredje kortet är Kärleksparet, det talar tydligt för sig självt, men har även andra betydelser. Det symboliserar fertilitet, rasens fortlevnad. Det symbolisera även föreningar i form av kontrakt som ska skrivas och förbund man ska ingå.
I famnen har hon en kanin som även den symboliserar förnyelse, nyskapande.  Männen som sitter i leran planterar majs, som även det är tecken på att skapa liv. På bilden syns två solar, som alltid har betraktat som magiskt. Vid stranden syns tydligt tecknen på ebb och flod. Det ena fungerar inte utan det andra, som kvinna och man, som Adam och Eva.

Vill du lära mer om tarot så gå in på Tarotskolan

Inga kommentarer:

Använder Blogger.