"Life as purple" by Narvia
Varför representerar vi spådamer en lilafärg, varför inte någon annan färg? Vi står för den lila färgen som symboliser utveckling. Vi ser en utveckling mot större kärlek och ljus, mot en ny värld som är djupare och bredare än den världen vi människor kan se och uppleva nu. Vi beskriver detta som en violett färg ovanför vår panna och via den kan vi kanalisera ljusets energi och information.

När vi människor upplever en oväntad hopp mitt i sorgen eller känner plötsligt en lättnad ovanför vår panna när vi har gråtit nog, då har vi öppnat vårt inre till det gudomliga medvetandet, till vårt högre jag, och tillåtit ljusets energi komma in i vårt sinne.

Om du känner att du inte kan se en ljusprick i ditt liv, så vet vi att det finns hopp!

Ett litet barn vet mycket, de har tilliten till livet och de ser gott till allt. Tills vi som vuxna tystar ner eller förtrycker barnens värld. När barnet för första gången hör ett nej, när inget är tillåtet och när allt är mycket farligt, så möter hon världen med en förundrande blick; hur kan allt detta goda vara farligt? Det är första steget när vi som människosjälar börjar förneka vår tillit till livet och vår inre kraft vilket vi ville utveckla och utveckla vidare via lek, kreativitet och oförstörbar glädje.

Vi kan känna oss begränsade här i livet. Vi har en begränsad kunskap och teknologi, men vi kan också känna hur vi har blivit begränsade att utveckla våra gåvor. Många av oss kallar sig "sökare" eller känner sig plötsligt vilsna efter en tid då man trott sig ha hittat det mesta. När vi människor möter det tuffa livet kan vi skrika ut: "Jag tror inte på något gott längre!" och vi förnekar den välvilliga vägen. Vi håller oss stängta och lever vårt liv vidare.

Så kan det även ha sett ut för en spådam som talar med er, kära vänner i luren! Vi kan ha varit stängda men vi har öppnat oss via en livskris eller omskakade händelser för den violetta färgen ovanför vår panna och vi har hittat våra gåvor igen. Vi spådamer vill hjälpa er människor att hitta era gåvor vilka finns gömda i var och en av oss - via de gåvor och kanaler vi har öppnat i våra liv. Vi har oftast kännt till våra gåvor redan som barn, men vi kan ha stängt oss under tidiga år och tappat kunskapen av dom. 

Inga kommentarer:

Använder Blogger.