Tre kort för dagen

Jag har en fin kortlek som heter Native American Tarot. Jag tycker om dem för de har så detaljerade bilder.
Det är den årstiden nu, då djuren i naturen söker sin make/maka. Bilden med gåsen symboliserar den sökande, medan om man tittar noga, så ser man det unga paret som redan hittat varandra. De lutar sig förtroligt mot varandra medan de tittar på gåsen. Gåsen ser bister ut, det kanske skulle underlätta om gåsen var lite mer positivt inställd, hade en öppnare, gladare framtoning i sitt sökande efter partner.

Gåsen är även det djur enligt traditionen, som frigör kärlekens kraft så att den för flöda fritt och hitta hem till människorna. Gåsen är trygg för den har stor kunskap, den vill att du ska känna dig stark och fri och trygg.

Nästa kort är en bild av Bävern. Bävern är en byggare, han bygger sitt bo mycket noggrant och med en väl utvecklad teknik. Det är nästan omöjligt att riva en bäverhydda. Han visar att man ska ha en god grund för allt man gör. Det man bygger ska klara forsande vatten, stora vågor och även stormar. Så bygger man även en relation. Det ska vara en stabil grund. Detta kort symboliserar något nytt som ska byggas, ett projekt som ska tas tag i. Tanke och handling ska följas åt, likaväl som huvud och kropp.

Sista kortet är Stjärnorna. Det är ett kort ur den stora arkanan.  Kortet symboliserar alltings återfödsel, att allt går i cykler, månvarv, menstruationscykler, död  och födelse i naturens kretslopp. Kortet idag symboliserar en nystart, att man lämnar något bakom sig och använder den energin till att starta något nytt.

Om någon vill lära sig allmänt om tarot så finns det bra grunder här i Tarotskolan, men ett tips är att använda din intuition så mycket som möjligt. Även om det finns grundmeningar i varje kort så finns det tusen tolkningar.
  
             Tarotskolan
Inga kommentarer:

Använder Blogger.