Reflektion om Andra sidan

12:14
Hur visualiserar du ”andra sidan”? Är det en samling änglar som tittar ner på dig ovanifrån? Är det ett starkt ljus, en vacker trädgård, är det rymden eller fluffiga moln du ser? Jag tror vi alla har en inre bild av denna värld och jag tror alla bilder är olika och samtidigt lika sanna. Jag tror att andra sidan är allt det vi tänker oss att den är och mycket mer än så. Vi kan inte förstå vidden av den och samtidigt kan vi förstå allt eftersom vi är en del av den!


En liknelse; När jag var liten älskade jag filmen Den oändliga historien. Den handlade om en fantasivärld som höll på att försvinna eftersom barnen slutat fantisera. I slutet av filmen byggdes den fantastiska fantasivärlden upp igen, bara genom att ett enda barn lät sin fantasi skapa fritt. Allt barnet föreställde sig fanns i fantasivärlden och världen fick eget liv och fortsatte växa. Det fanns inga begränsningar eftersom gränser inte finns på den nivån, i medvetandet. Gränser är något vi människor skapar inom oss själva, gränser är falska och präglas av rädsla, misstro, osäkerhet. 


Vi människor är helt fantastiska, vi har så många tankar och inre bilder. Redan som små barn sitter vi och ritar, målar och skapar världar vi aldrig sett i verkligen. Vi uppfinner och hittar på de mest fantastiska skapelser, inreder våra hem och trädgårdar, gör det vackert och mysigt omkring oss. Behovet av harmoni, balans finns inbyggt i oss. Var kommer detta behov ifrån? Var har vi upplevt detta förut? En tanke att ta med sig... 

Inga kommentarer:

Använder Blogger.