Varför jobbar vi som hjälpare
Vi som vägleder människor kan använda många tvivelaktiga redskap, till exempel de färgglada och symboliska Tarotkort och våra metoder kan säkert väcka frågor eller misstänksamhet för vilka motiv som ligger bakom det hela. Vi jobbar för att få ljus i tillvaron via klara och igenkännande budskap till människors liv. Vi tar fram information som vi är inte medvetna om. 
I grund och botten vet vi alla bara det vi har erfarat sanningen av. Vi kan antingen lita till det vi har lärt oss att den kunskapen är tillräcklig, eller vi kan söka ny kunskap som vi inte känner till i vår existens.

Det finns professionella hjälpare vilka jobbar via sin kunskap baserad på sin utbildning men vi använder våra färdigheter och egenskaper när vi får till oss information och budskap för att de andra metoderna är inte tillräckliga för att ge svar i de frågor och inre behov som människor vill ha hjälp till. Via våra andliga tjänster kan vi svara till den stora efterfrågan av råd och hjälp när det rationella sättet att tolka människor och situationer är inte tillräckligt.

Den informationen som vi får till oss kan vi förstå via vårt medvetande och via vår intuitiva känsla. Att ha alla svaren färdiga i sinnet tillhör vår låga andliga nivå av existens på jorden. För att få svar vilka vår existens kan inte ge så kan vi via andliga vägar koppla oss till en annan nivå av existens. När man är mottaglig så kan man blir medveten om något mer. Om man däremot vill känna sig att redan veta allt så kan man inte vara mottaglig för något mer för att man vill behålla det man har. Hemligheten i livet är att vara som ett barn, så mottaglig och nyfiken för något man ännu vet ingenting om. Motsatsen till de vuxna som vet inte så mycket som ett litet barn vet och har vishet till, för att det lilla barnet är i den mest naturliga tillvaron som är så ren där all kunskap och vetskap finns tillgängligt. Den tillvaron som är så ljus och klar i sin egen potential och glädje. Ett litet barn som gråter känner obehag för att de känner sig övergivna av de vuxna som de finner ingen kontakt med, men när den vuxne blir still och hittar tillbaka kontakten med sig själv så känner barnet det.

För oss som jobbar som hjälpare är det viktigt att vi har kontakt med våra känslor då vi har den naturliga tillvaron där vi kan ge av glädje istället än av andra skäl. När vi erkänner vår litenhet så kan vi vara ett verktyg för andra krafter. Det är inga onda krafter utan de är hjälpare från högre vibrationer, andliga guider och ljusvarelser vilka har sin uppgift att vägleda oss för att vi ska hitta tillbaka till vår gudomliga källa och ursprung.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.