Årsastro 2019Årsastro 2019
                            Dansa fram i livet –
             Upptäck det som vill växa och utvecklas


2019 har redan fått fart genom konstellationen 11:11:11 det vill säga den 11/11-2018 (2 + 0 + 1 + 8 = 11) där den gudomliga porten öppnades helt för dig att träda igenom. Har du gjort det du ska fram till nu eller har du skjutit saker och ting på framtiden?

Under år 2019 ligger den sista dubbelaspekten av en era av nio år och som avslutas år 2025. I denna dubbelaspekt har vi med oss Den hängde mannen vilket för oss alla innebär att vi antingen sitter fast och möter stort motstånd eller, om vi har gjort vårt arbete och livspusslet faller på plats, kan dansa oss igenom år 2019. Tillhör du den stora skaran av dem som envist har naglat sig fast vid falsk trygghet i form av att stanna kvar i en dålig relation eller stannat kvar i ett arbete du egentligen inte vill ha är det inte försent att göra något åt detta men det är bråttom att göra nödvändiga förändringar. Universum talar sitt eget tydliga språk och kommer att skapa motstånd för dem som inte gör nödvändiga åtgärder såsom att vända sig inåt i arbetet med självet samt i den yttre världen inte väljer att skapa det högsta bästa för sig själv och andra.

2019 är ett år av kreativt tänkande. Det handlar inte om att alla ska bli konstnärer, det handlar om den inställning, den attityd man väljer att ha inför den aktivitet man företar sig. Olika tekniker, expertis och kunskap är enbart verktyg, den sanna kreativiteten kommer inifrån dig själv i ett önskemål om att skapa, om att förlösa dig själv och utvecklas med dig själv i de uppgifter du tar på dig under året. Allt du gör är kreativitet utifrån att man tänker att man skapar något, till och med om du städar ditt golv – du skapar renlighet och ordning.

Enligt numerologin går vi nu in i år 3 – Kejsarinnan - som just står för skapande, förlossning och kreativt tänkande men som handlar om att något växer inom dig. Hon är kopplad till jorden där hennes rötter växer sig djupt in i moder jord och är kopplad till Jungfruns tecken, men också vattnet som forsar under hennes fötter tillsammans med elden, ljuset omkring, allting i en alkemisk förening. Jord, vatten och ljus får vad som helst att växa. Bli din egen alkemist!

År 2019 ger dig möjlighet att se livets alla dimensioner och genom erfarenhet ser du att det mörka och svåra är lika nödvändigt för oss som ljuset och lättheten. När du verkligen kan se vikten av detta samspel får du ett helt annat perspektiv på tillvaron. Genom det mörka och svåra som du ges möjlighet till växande och utveckling och i ljuset och lättheten skörda frukterna av de erfarenheter du vunnit. Risken med den dubbelaspekt vi har under 2019 är att du fastnar i de mörka tankarna och inte ser utmaningarna som är till för ditt personliga växande. Dubbelaspekten talar också om sådant vi sitter fast i såsom missbruk i olika former eller att vi låter oss bli utnyttjade av vår omgivning, trampade på. Det är enbart du själv som kan bestämma om det ska fortsätta så eller om du tänker bryta dig loss ur sådana tillstånd. Det är dags att sätta ner foten gentemot omgivningen, se över om du bär på ett missbruk och göra dig fri från dessa. Kanske sitter du fast i ett sjukligt bekräftelsebehov genom alla de sociala medier som blommat upp? Då kan det vara dags att bryta dig loss från den bojan och börja jobba inifrån och ut så att du kan använda dig av den yttre världen på ett mer kreativt sätt och du börjar utveckla rötter som skapar stabilitet och äkta trygghet. Här blir hela tillvarons insikt din insikt!

Under 2019 får du mer kontakt med din feminina sida. Vattenaspekten av dig själv. Det kvinnliga. Det kreativa flödet. Människor dras till varandra på ett sätt vi inte har gjort på mycket länge. Sociala medier urvattnas och vi önskar mer fysisk kontakt. Du kommer att märka att människor i din omgivning lockas av dig mer än vanligt i alla avseenden. De kan komma att stå på din tröskel för att få gråta ut, be om råd och din vägledning. Det är till nytta för dig eftersom det gör att du kan se på dig själv på det sätt som andra ser dig – som någon med visdom och som har mycket att erbjuda. Så dela med dig av ditt perspektiv på livet och vet att din visdom och din omsorg om andra är värdefull.
   Vi kommer i kontakt med vår intuition och väljer att lyssna på den. Året handlar mer om att känna än om att tänka. Här prioriterar vi våra känslor och lustar och tänker inte efter så mycket. Året 2019 handlar om överflöd men tänk på att om man inte jobbar med sig själv blir överflödet hellre i form av motstånd och hinder där du hamnar i kamp istället för att vandra med lätta steg. Året är sexuellt men på djupet där själen också får vara med. Många nya barn blir till det här året!

Året startar kraftfullt genom den partiella solförmörkelsen vid nymånen den 6 januari. Solförmörkelsen är generellt positiv tack vare närvaron av den harmoniska stjärnan Vega som ingår i stjärnbilden Lyran och som har ett optimistiskt, generöst, kreativt och poetiskt inflytande. Solförmörkelsen står i konjunktion till Saturnus som ger ett seriöst och ibland konservativt inflytande men där Neptunus närvaro mildrar den aspekten. Saturnus skapar disciplin och tålamod som krävs för att du ska uppfylla de krav och skyldigheter du står under. Du kan behöva ta på dig extra ansvar eller fungera som mentor eller guide åt någon som står under utveckling. Omvänt kan det vara du som behöver en guide eller mentor.
   Neptunus påverkan förstärker Vegas harmoniska påverkan och hjälper dig att öka din känslighet och förmågan att läsa av människor och situationer. Våga lita på den första känslan!
   Neptunus ger oss livliga drömmar som bör uppmärksammas då dessa är budskap från ditt absoluta innersta. Gruppaktiviteter och andligt arbete i alla dess former är det stora utropstecknet detta år. Meditation hjälper dig att känna inspiration, nå viktiga insikter och större självförståelse tillsammans med att vinna djupare förståelse för dina andliga mål och ser hur de passar in i den större bilden. Om du inte förstår dig på dig själv får du problem att uppnå mål. Ta reda på vem just du är!

Detta är en tid av tillfredsställelse där man presterar högt och får ett välförtjänt erkännande. Inre stabilitet är av största vikt då du behöver strukturera upp ditt liv. Det kan handla om allt från ditt fysiska hem till hur du organiserar rutiner i din tillvaro. Det kan låta kantigt men är grunden för att kunna skapa kreativt då rutiner och ordning skapar utrymme för att effektivt nå de mål dina drömmar talar om för dig att du vill nå. Det är dags att kapa de döda grenarna så att trädet får ny kraft att växa! 
   Saturnus piska har följt oss under hela 2018 för att ge oss de utmaningar vi behöver för att utvecklas men också för att komma loss och göra det vi ska. Om detta inte har blivit gjort kan just den här aspekten kännas av under januari 2019.
   Denna solförmörkelse ger utmärkta möjligheter i att starta ett företag eller låta ett befintligt expandera. Den är idealisk för kreativa, musikaliska och konstnärliga projekt samt uppmuntrar till gärningar som grundar sig i vänlighet och välgörande ändamål.
Med integritet och goda intentioner är det möjligt att bygga upp det lilla projektet till ett stort företag.
   Vega reglerar baksidan av höger knä vilket associerar med egot. Man talar om fulländning av det maskulina genom egot som för oss framåt från tidigare liv fram till denna inkarnation. Vega är en ur alla aspekter en positiv stjärna men för också med sig några skadliga. När solen och månen går i konjunktion kan det göra människor kritiska, reserverade och impopulära. Här kan man möta inskränkthet hos omgivningen som kommer med destruktiv kritik, offentlig skam och ohälsa samt ekonomiska förluster men här finns även motsatsen om man skött sina kort rätt i form av framgång i affärer eller att man når en inflytelserik position samt ekonomiska vinster och förtjänster. Denna aspekt är också förknippad med att finna eller själv bygga ditt drömhem.

Nymånen representerar slutet av en cykel och början på en ny. En nymånepåverkan varar i under fyra veckor och en solförmörkelse varar ungefär i sex månader. Den starkaste och viktigaste aspekten är solen i konjunktion månen. Det betyder att alla möjligheter ligger på bordet och du kan med rätta ställa in dig på de nya planer du har för framtiden. Det är dags att ifrågasätta dina gamla vanor och beteenden när du söker efter nya och uppfinningsrika sätt att göra framsteg. Bryt upp gamla, förstelnade tankar!
   Det här är den perfekta tiden för att göra en ny start. Skriv ner dina drömmar och gör dem till mål för dig att uppnå. Förverkliga! Det finns i själva verket ingenting som hindrar dig nu, inte ens tråkiga erfarenheter ur det förflutna, annat än dina egna tankar om dem.
   Januari är viktig för oss i vårt nya år 2019 där solförmörkelsen den 6 januari tillsammans med månförmörkelsen den 21 januari förstärker alla aspekter av att bryta upp och göra nytt, att skapa dig själv i samklang med världen. Tillsammans utgör solförmörkelsen och månförmörkelsen en energi som håller i sig enda fram till juli 2019. Glöm inte bort aspekten av 11:11:11 – den gudomliga porten som står öppen och som ger dig möjlighet att skapa det gudomliga i dig själv.

2019 handlar om andlighet på djupet men där detta arbete belönar oss i den materiella världen. Äntligen förstår människor att detta hänger ihop. Vi kan inte nå framgångar i den yttre världen utan att vara i kontakt med de andliga aspekterna av oss själva.
   Under påverkan av Neptunus och Saturnus bör vi arbeta hårt för det vi vill ha tillsammans med ett uns förnuft och en realistisk inställning kan din dröm bli verklighet. Din intuition leder dig rätt när det kan börja kännas förvirrande. Genom ditt andliga arbete förstår du dina begränsningar men ser på dessa begränsningar på ett optimistiskt sätt. Du ser att dessa begränsningar avgränsar de områden du ska hålla dig till för att lyckas optimalt. Man kan ju inte kunna allt och huvudsaken är ju att ta reda på vad man kan!
   Du kommer att visa tålamod och självdisciplin utan att förneka dig själv eller behöva göra avkall. Du kan också bidra till att andra människors dröm blir verklighet genom praktisk hjälp och genom andligt stöd och uppmuntran. Hängiven andra kommer att öka din andliga medvetenhet och förståelse. 

2019 träder vi in i ett kraftfullt år där vi fortsätter att öka i frekvens. Är du redo att hantera de oundvikliga förändringarna och de oväntade hinder som kommer? I under mitten av året kommer du att kunna se om du tog tillvara på alla de möjligheter som första halvan av året för med sig och om de hinder du har omkring dig har funnit sin lösning. Mitten av året kan bli stormigt om dessa hinder inte undanröjts. Svaren på hur du ska gå till väga finner du i den innersta kärnan av dig själv – Den heliga Graalen.
   Om du väljer att ignorera de förändringar du vet att du måste göra kommer det att orsaka stora problem för dig. Karmalagen är oerhört intensiv i sin reaktion och du får omedelbara reaktioner på de handlingar du väljer eller inte väljer. Karmat är din vän som hjälper dig att belysa dina utmaningar och som i dagsläget hindrar dig från att uppnå din ultimata potential. Har du alltid en B-plan i beredskap? Lägg bort den och följ din huvudplan annars riskerar du att leva i ständig kompromiss med dig själv.
   Året säger oss att det inte längre går att blunda. Det är av största vikt att påbörja ditt arbete redan nu, att lägga upp och förbereda dina framtidsplaner. Det kan snabbt visa sig att det annars glider dig ur händerna, att det blev försent. ”Det är aldrig försent”, sägs det. Det är inte sant. Tiden går allt fortare och det kan visa sig vara just för sent. Vad behöver du förändra? Hur kan du förändra? Var modig, sadla hästen och rid i väg längs din lyckovåg! Rädslor är enbart illusioner och illusioner är till för att krossas. Genom meditation kan du ta reda vad du måste göra för att övervinna dina utmaningar och bli ostoppbar i strävan efter dina drömmar och mål. Ibland kan det bli nödvändigt att man kontaktar en andlig vägledare som hjälper till i dessa frågor. Gör vad du behöver göra förutom att stå still.

I början av juli går vi in i total solförmörkelse och som handlar om ära och rikedom. Har du gjort alla rätt fram till denna solförmörkelse är det dags att luta sig tillbaka en stund och njuta av skörden. Tiden här är uppfriskande optimistisk med positiva influenser av Uranus som ger trevliga överraskningar och stimulerande möten. Solförmörkelsen bär på gynnsamma aspekter gällande att prova något nytt och spännande och du borde nu ha tillräckligt med frihet att göra det. Ökad självmedvetenhet kan komma i små glimtar av insikt eller genom interaktion med andra. Det kreativa stimuleras och du bör känna dig bekväm i att uttrycka den mer flamboyanta sidan av din personlighet. Här finns nu en benägenhet att möta människor med annan kulturell eller etnisk bakgrund än din egen. Var nyfiken och ta del av deras synsätt.
   Från juli månad och framåt kan det vara svårt att hålla sig till rutiner då det finns tendens att lätt distraheras. Det är dock den här tendensen att hoppa från det ena till det andra som leder till djupare insikter och nya upptäckter så var tillåtande. Njut i goda vänners lag och speciellt med familjen. Här talar man om god hälsa och välmående tillsammans med goda förutsättningar att lösa konflikter. Man sätter sig ner och tänder en fredspipa. Det värsta som kan hända nu är att man kommer överens om att man inte är överens och att det är i sin finaste ordning. Tillsammans med månförmörkelsen i mitten av juli utgör de tillsammans en förmörkelsefas som varar fram till solförmörkelsen i slutet av december 2019.

Under december 2019 går Jupiter in i transit med Uranus. Denna lyckliga aspekt gör dig till ett kreativt geni. Du ser alltid framåt, experimenterar, ifrågasätter och söker nya spännande äventyr. Att resa och utforska olika kulturer skulle ge dig den typ av erfarenhet du längtar efter men även finna tillfredsställelse i att fördjupa dig i filosofiska, existentiella frågeställningar där du driver dig själv bortom de egna gränserna för att se vad som finns där. Under denna period ifrågasätter du trosföreställningar och traditioner och testar gränserna för de regler som är uppställda. Om du tar stora risker just nu belönas det rikligt.

Saturnus går in i konjunktion med Pluto under år 2020 i januari. Detta inträffar i genomsnitt var 34:e år. När dessa två mest allvarliga och kalla planeterna går samman möter vi svåra tider. Hårda begränsningar och åtstramningar tvingar oss till att arbete extra hårt för att få till det vi önskar i våra liv. Det här är en långsam, evolutionär process som bygger nya fundament för att kunna blomstra under 2020. Här kan gammalt som inte är bearbetat komma till ytan vilket gör att man kan behöva söka professionell hjälp eftersom man kan uppleva att man knappt har näsan ovanför vattenytan. Det är alltså av yttersta vikt att under 2019 välja att jobba med sig själv så att när vi går mot slutet av året 2019 och vänder in i januari år 2020 är i total balans mellan det inre och det yttre. Att vi har rensat ut det som inte ska finnas på livsscenen av personer och situationer, att vi har lagt upp en bra plan och följt den under hela 2019 så att man inte faller omkull alldeles när vi möter år 2020.

Behöver du vägledning i att finna det som är din sanning eller kanske lägga upp din livsplan för 2019? Behöver du ha hjälp med att se vilka förändringar som är viktiga för just dig att genomgå så att du kan möta 2019 på ett tydligt och lätt sätt? Vill du ha mer information om hur just ditt år kommer att se ut? Ta hjälp av våra professionella spådamer som med kärlek och ljus guidar dig på din livsväg!

Med önskan om ett riktigt Gott Nytt År!


Inga kommentarer:

Använder Blogger.