Att be, meditera eller heala sig själv?Om vi ropar hjälp så blir vi hörda, även fast vi inte säger ett ord. Jag personligen är övertygad om det, för att i de svåra och mest ensammaste ögonblick i mitt liv har änglarna alltid bevisat sin närvaro och talat till mig.

Bön, utan ord eller med ord, kan också handla om att vara i oron eller i negativa tankebanor, där man har tappat kontakten med nuet, och ibland, för att faktiskt vilja begränsa Universum och inte vilja se vilka möjligheter det finns. 

När du mediterar, är du i en koncentrerad tillvaro där du hittar närmare ditt eget center.


~ När krafter har tagit slut ~

Om stegen känns tunga och det finns inte några krafter kvar varken be eller önska något, kan du behöva se var finns din fokus idag, för att kunna fylla dig med ny energi. Du kan ha lagt din tid och energi på saker vilka stärker inte dig. Du kan vara involverad i en krävande och stressande livssituation, eller du kan ha andra störningar i livet. Om livet ger dig ingen andlig styrka längre, uppmanas du att söka dig till tystnaden där du kan fokusera på din energi inom dig och hitta din inre frid. När du är stilla kan du hitta ditt center och din vilja för att veta hur du kan göra livet till något mindre krävande.

När vi lever med andra kan vi fördjupa vår mänsklig närvaro och höja vår gemensamma värde för vilka vi är. Vi kan också söka till andra för att slippa känna våra egna känslor av obehag, för att tillsammans med andra behöver vi inte uppmärksamma dem. Men sälskapet kan också höja energin och tillvaron, då det blir uppbyggande och helande.

Du kan blir så trygg i dig själv så att du är aldrig ensam i din ensamhet. Du kan istället känna dig ensam med andra.


~ Det tar tid ~

När du mediterar är du i en koncentrerad tillvaro där du är öppen för nya intryck och svar som du upptäcker via det. I tiden kan din meditation fördjupas och fördjupas, och tillslut finna den oavbrutet.
När du har hittat ditt center är du fri från oroliga tankar för att du utvecklar frid och tacksamhet. När du är närvarande i nuet känner du dig helt fri från stress och några måsten, och du har sått frön till något växande och börjat heala dig själv. Healing kan vara både själsligt och fysiskt, men vi kan också behöva frigöra oss från gamla band eller destruktiva energier.

Ett bra sätt för oss dagens människor är att meditera i trummans låga toner med hjälp av trummeditation. Det är en effektiv metod för att heala oss och hämta energier från jordens inre med hjälp av trummans låga ljud. Vi människor lider av en stor brist på dessa lågfrekventa energier vilka vi behöver för att blir balanserade och hitta rätt med oss själva.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.