När du tar av dig maskenVi kan länge leva i ovisshet tills vi börjar se sanningen. Även fast vi valde rätt en gång, vid en tidpunkt, så känns det inte kanske lika rätt längre, för att det som var rätt en tid, var för att ge en lärdom och möjligen kändes det aldrig riktigt rätt då heller - och när vi vaknar från denna illusion så ser vi den ursprungliga sanningen vilket vi behöver erkänna, men kanske också att det enda vi fick ut av det var plågor vilka vi bara för länge hade accepterat.
När man inte förstå vad som händer på djupet får vi ingen kosmisk vinst av det.

Att acceptera verkligheten kan vara den tuffaste upplevelsen av allt. Du kan ha länge levt i en värld av skuld, skam eller lögn, eller du kanske bara följde den första känslan av verkligheten. Att du måste inse det är en dag som du troligen aldrig vill möta, och du kan göra allt för att inte behöva möta det men du kommer att inte kunna springa ifrån det så länge du lever, eller inte. Sanningen kan göra ont. Du kan ha lång tid arbetat emot det som du vet är sant och gömt dig bakom alla ursäkter och övertygelser vilka kan helt stå emot det som skulle vara rätt. Men alla inblandade kan förstå den uppenbara sanningen. När vi ser situationerna tydligt och klart utan några frågetecken har vi nått en ny nivå av medvetenhet. Men då kräver livet att du ska göra något mer än lägger ner allt. När du vet mer, vill Universum att du också handlar, då det räcker inte längre att gå på gamla spår utan du behöver agera i den nya energin. När vi har förstått och sedan handlar, kan portarna sakta börja öppna sig.

Du kan vara upptagen med något som har visat sig vara helt annat än du trott från början. När vi möter händelser vilka har varit svåra att förutspå innan, möter vi verkligheten i livet och den hårda och kalla sanningen. Du kan ställas inför andra och blir hånad, nedvärderad och dömd - men det kan vara din rädsla som bara övertygar dig att du ska fortsätta att vara rädd. När du är fri från påtryckningar, då är allting möjligt, för att du räknar inte längre det som du tyckte var rätt och fel, för att det som sker har blivit realism för dig, och du behöver inte längre vara rädd för de som vill hindra din framfart, de som säger att du gör fel, att du går fel väg. 
Det finns inget som biter dig längre när du har mött sanningen för att du kan bara tro på det du har erfarit och blivit övertygad om.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.