När du kört fast eller meningen med livet

Är det inte den största frågan av alla? Vad är meningen med livet? Vad är livets syfte? Varför är jag här på jorden och vad är meningen att jag ska göra?

Tjorvens farbror Melker hade också ett uttryck när han tvivlade på livets mening och allt gick emot:
"Denna dagen- ett liv!" sa han filosofiskt.

Är det inte så, att vissa dagar vet man inte varför man ska kliva upp?

Många gånger får jag frågan "Vad ska jag göra, jag har kört fast?" Svaret är inte enkelt, så jag kommer med en motfråga "Vad vill du göra?"

Detta svar förvånar många. " Du är ju medium, du måste väl kunna svara på vad jag ska göra!"

"Nej det kan jag inte, för det är hela tiden ditt val, dina beslut och dina förutsättningar som styr".

Jag kan titta vartåt det lutar, vilka möjligheter som finns. Det kan jag t.ex. gör genom att titta i Doreen Virues fina kort  Life Purpose. 

Just inför dagens bloggande så drog jag kortet Trust, och lustigt nog fick jag upp en kvinna med kristallkula, och texten är precis de rådgivande ord jag brukar tala om:  "Lita på dig själv, lita på dina drömmar, för de kommer att visa dig vart du ska gå!"

Måste man ha en plan för dagen? Eller kan man helt enkelt kviva ur sängen utan att dagen har ett bestämt syfte. Att ta det som det kommer. Måste livet ha ett syfte annat är att just ta vara på att man fått ett liv? 

Vill du framåt så titta på vad du har för drömmar. Vad har du alltid velat göra? Se på olika vägar att ta dig dit. Framgång kommer av förändringar, så var inte rädd att prova nya saker. Trivs du inte där du är så prova något annat. Lita på att det kommer att fungera. Lita på din magkänsla. Känns det rätt så är det rätt! Får du en konstig magkänsla inför ett visst vägval, en viss partner eller situation; Backa undan, lita på din magkänsla. Den är alltid rätt!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.