Vi är vandrare av ljuset - och själens mörka natt


Hur livet känns för var och en, är mycket olika och det kan beror på hurdana upplevelser vi bär med oss från början. Dina både positiva och negativa upplevelser känner du av. Du kan ha tunga moln runt om dig utan att veta varför, tills din tid har kommit för att lämna dem. Du kan ha gått genom emotionella traumor utan att vara medveten om det, och då har en del av din själ lämnat dig för att annars skulle din börda vara för tungt för dig att bära. Det gör att du vandrar igenom livet som en mörk själ som har förlorat något - om du inte via helande och andlig utveckling får tillbaka den förlorade biten av din själ. Om du då vill inte rikta ditt liv mot ljuset du ser, kan du bara känna av din förlorade själ och uppleva det som en andlig död eller - sjukdom.

Det är du själv som väljer hur du ska vandra enligt din själs önskan. Du kan inte döma och anklaga någon för det du har gått igenom, och om du söker de negativa minnen för att andra har orsakat dig detta, då kommer du bara hamna i självömkan och lidande. Det kan till exempel ske via användandet av alkohol då du överlämnar din ande och du tillåter alkoholanden och andra destruktiva andar ta över. Relationen mellan alkohol och trauma är mycket komplex och alkoholen skadar oss både andligt och intuitivt, och om du använder mycket alkohol förlorar du hela din själ.

Vi lever här som en vandrare av ljuset. En vandrare känner tyngden när han går och därför har han svårt att se långt, men det är bara vad det mänskliga ögat kan se - sanningen är att vi kan se längre - och det är bara en värld av ljus. Du kan känna av dina erfarenheter i din ryggsäck, men de kan har förvandlats till skatter, och dina steg har blivit lätta.

Om ditt hjärta är brustet ska du ha dina upplevelser inom dig, låta dem vila där de är, och bevara allt det i ditt hjärta, och i det heliga, för att vara skyddad av det gudomliga som gör dig hel, för att de gamla destruktiva minnen har en förgörande effekt på dig. Allt det destruktiva ska förvandlas så att det blir bara ett minne blott kvar i din skugga. Din skugga är bränslet som ger dig energi och driver dig framåt.

Vi alla har fått rättigheten att leva på jorden, för att vi ska vara ett ljus för varandra. Du behöver vara fri från de mörka tankar och känslor för att kunna lysa ditt eget ljus därför att du kan använda din kraft både positivt och negativt. Via en andlig strävan om en ljus värld kan du komma längre. Allt det andra är bara tvivel och ursäkter. Om din dröm känns vara för långt borta så behöver du endast vara dig själv, göra efter dina lärdomar precis som de har visat dig och sen kan du gå mot din dröm. Ljuset finns på vägen du vandrar, om du inte går tillbaka till det negativa vilket redan har gett dig en läxa, utan du tar en bättre väg, bort från det som har varit.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.