Tillväxt i dagens tarotkort

Nu har vi passerat nyåret och vi har även kommit in en ny konstellation i planeterna som innebär tillväxt och ny kraft. (Läs mer om det här)

När jag ser på mina tre kort för idag så ser jag ju tydligt att det är två gravida kvinnor. Det tredje kortet visar blommor, som även om de inte syns under all snö, ändå finns där i form av små frön.

Om jag då analyserar ett kort i taget så börjar jag med det vänstra. 3 i bägare. För att få något att växa så behöver man älska det och ge det näring, precis som när man föder upp ett djur eller följer ett barn i sitt växande.
Man kan ta som exempel ett företag. Man måste bry sig om det. Man måste se till att det får rätt förutsättningar för att växa. Att sätta ramarna, vänligt men bestämt och att ge det så mycket näring så det växer.
 Det går även att jämföra med ett team, ett lag, där behövs också goda förutsättningar, kärlek och omsorg, en vi-känsla och att alla drar framåt. Så tänk på att det du vill få att växa behöver kärlek och näring, men också gränser.

Mittenkortet är Världen, som är ett starkt kort. Världen är full av gåvor, vilkas värde man kanske inte ser till fullo. Om man aldrig stannar och ser och känner efter, så missar man mycket. Det är som att sitta på tåget och ha rullgardinen nere, man har ingen aning om hur fort det går, vad som finns utanför eller vad man missar. Kvinnan på bilden står i ett väldigt drag, hela håret står rätt ut.
Tänk efter vad du har omkring dig! Vad finns det för människor? Vad finns det för natur, kultur eller upplevelser? Med vem kan du dela dina upplevelser? Vem förstår dina erfarenheter? Vem ser du som du vill älska?

Det högra kortet är Ess i Mynt. Framgång och tillväxt. Rikedom kommer av att man är medveten om sina möjligheter och sina kunskaper, samt att man har förståndet att använda dem. För att bli framgångsrik bör man känna sig själv, känna sitt värde och vara ödmjuk inför de kontakter man har.
Kortet visar ett blänkande mynt, och ess är ett högt kort. Man kan även se myntet som solen som lyser över fältet och får blommorna att blomma.

Tillväxt!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.