Tålamod

Tålamodet prövas!

Vänta får du se!
Den som väntar på något gott!
Känns det igen? Men när man inte har tålamodet då, när det bara kryper i en för att inget händer?

Vi ser i dagens 3 kort för att få ledtrådar.

 Första kortet visar fiskare. Det är inte alltid de får napp, men om de har tålamodet och stannar en stund till så kan det hända. I Native tradition så är laxen i floden visdomens Gud och det är en ära när han visar sitt ansikte. Kanske är det just de sista fem minuterna som ger dem chansen att få se den vises ansikte.

Nästa kort visar den gamle som sitter under trädet och funderar på årstidens växlingar. Det går inte fort, men det händer varje år, och det enda han kan vara säker på är att det kommer att ske, om än långsamt. Ibland händer det så långsamt att han inte ens märker när det händer.

Sista kortet visar en meditation. Den unge indianen vill snabbt bli vuxen, men för att bli vuxen måste han ta sig tid att lära känna sig själv. Han genomgår en reningsprocedur, han bränner salvia och sweet tobacco. När han har stillat sitt sinne så kan han få kontakt med den store vise hövdingen som visar honom de kunskaper han behöver för att bli man. Det räcker inte med en session, utan proceduren får upprepas tills han uppnått tillräcklig visdom för att klara av den stora uppgiften.

Allt som ska bli bra kräver tålamod och denna visdom kan appliceras både på relationer, arbete och kunskap, mognad och rikedom.

Jag brukar tala om 3T.  Tid , Tillit och Tålamod, det kommer man långt på!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.