Att hitta djupare mening i livet


Eremiten brukar komma fram i en läsning när man är på väg in i nya ting i livet, och när allting är mer genomtänkt än tidigare. Man värdesätter inte längre ytlighet eller onödiga ting och man börjar hitta en ny mening i livet, att uppskatta det enkla, naturliga och rena.

Att hitta rätt inom sig och hitta svaren är det vi alla längtar efter. Ibland kan svaren dröja och ibland kan det ta nästan en livstid att vänta. Ibland kommer svaret via ogynnsamma och negativa händelser: när man förlorar jobbet eller avslutar en långtids relation. En känsla av att man har hittat rätta spår efter många års vilsenhet kan vara det som betyder mest. Då är de yttre händelser mindre viktiga. I andras ögon kan det ser illa ut, men om du har hittat ditt inre ljus så har inte något annat längre stor betydelse för dig. Man behöver inte lysa för yttre världens skull när man vill hitta sitt ljus för sin egen skull. Det kan vara önskad en tid av tystnad för att hitta sin egen livsmönster som känns mer betydelsefull. Det kan handla om att dra sig undan från andras uppmärksamhet, vissa aktiviteter, konsumtion och det materiella, för att lyfta fram andra värden i livet, det privata, och börja uppskatta det lilla och enkla, och hitta tillbaka till kärlek och medkänsla.

När du värdesätter nya saker i livet vill du kanske rensa bort relationer vilka inte längre matchar din egen energi och hitta dig där du finner en ny mening i livet. Eller du kan börja värdesätta ditt eget gemenskap mer än andras för att kunna ha tid för att reflektera över vad du verkligen vill ha för att kunna göra de förändringar vilka är nödvändiga i livet och med vem och vilka vill du dela dina framtidsvisioner tillsammans med.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.