Förändringens tid

De som kan det här med astrologi talar om stora förändringar.  Vi har gått från Skorpionen till Lejonets tecken vad jag kan förstå. Ny början. Även inom teorin om uppstigande inom andlighet talas om skiften och förändringar. Det är också en global förändring, även om det i min värld handlar om cykler, vad det gäller klimat, krig och fred, världsekonomi m.m.


När jag drar 3 kort från Native American Tarot så ser jag det tydliga mönstret.

 Fördet första har vi Tornet, som symboliserar något som ska rivas ner och byggas på nytt. Ni lekte väl med klossar när ni var barn? För att få nya klossar var man tvungen att riva det man byggt. Och det gjorde ingenting. Man var inte ledsen för det, utan man byggde nytt och beskådade sitt verk, tills det var dags att riva igen. Från tornet på bilden hoppar människorna, det ser inte ut som de klarar sig särskilt bra. Jag tänker, att från tornet man byggt, så hoppar människor av, och det är synd om dem, men kanske inte mitt ansvar ändå. Det är deras val att hoppa av. Enligt Native American Tarot kan man även se Tornet som en budbärare av människans önskningar till Gudarna. Toppen på tornet är närmare Gudarna. Vid foten av tornet sitter två varelser som försöker sopa ihop spillror. Men vad ska man med dem till? De räcker inte att bygga något av. När man tänker en relation som har rasat så blir det små flisor kvar, men ofta räcker de inte att bygga något av, utan det är bättre att lämna dem och bygga något helt nytt.

Det andra kortet är Drottning i mynt. Det står för ljus, stabilitet och sanning. Det står även för tillväxt för att man sått ett frö för ett tag sedan, och nu blommar det verkligen. Det man sår får man skörda, och om man sår bra saker i sitt liv så får man också värdefull avkastning. Solrosor har för människor alltid varit rikedom i alla kulturer, man kan använda dem till mycket, de är vackra och lyser upp. De vänder alltid sin blomma mot solen, och det är något för oss människor att ta efter. Vänd alltid ditt ansikte mot solen, och lämna skuggorna bakom dig.

Sista kortet är Hjulet. Livets kretslopp. De fyra väderstecken. De fyra årstiderna. Tideräkningen. Cyklerna. I Native American Cards talas det om de 12 sektionerna.  De 7 pilarna som symboliserar de 7 stjärnorna och totemdjuren som vaktar de fyra väderstrecken. Lyckans hjul snurrar ständigt, tiden går, allting växlar, från sorg till glädje, från rikedom till fattigdom, från liv till död, från död till födsel.
Här kan man knyta ihop säcken till det första kortet, Tornet. Allt går i cykler, och det rivs ner och byggs på nytt.

Var inte rädd för förändring, håll inte fast något som är på väg bort, det kommer alltid något nytt. Lyckohjulet, Livets hjul kommer med något annat.

Följ med, kämpa inte emot.

Inga kommentarer:

Använder Blogger.