4 Ljus


I et rum står det 4 tända ljus som brinner sakta. Det är tyst i rummet och man kan höra ljusen prata med varann. Det första ljuset säger, jag är freden, men det är ingen som klarar at hålla på mig längre, så jag kan lika gärna slockna. Och sakta, men säkert så slocknar ljuset..

Det andra ljuset säger, jag är tron, men det finns ingen som tror på mig längre, så jag kan också slockna. Och sakta, men säkert så slocknar det andra ljuset.

Det tredje ljuset säger, jag är kärleken, men ingen tror på mig längre eller tycker jag är viktig, så jag kan också slockna. Och sakta, men säkert så slocknar det tredje ljuset.

Kvar står bara det fjärde ljuset och brinner. Et litet barn kommer in i rummet och ser at det är mörkt och at bara et av ljusen brinner, och blir rädd.  Vad gör ni säger barnet? Jag blir rädd i mörkret, ni måste vara tända. Barnet börjar gråta. Det fjärde ljuset säger så till barnet, gråt inte. Jag är hoppet, och så länge jag är tänd så kan vi tända dom andra tre ljusen. Och det blir ljust igen.

Moralen med det hela är at vi ska aldrig släcka hoppet i våra hjärtan. För var och en av oss har förmågan att göra som det lilla barnet. At med hoppet tända freden, tron och kärleken på nytt.





Inga kommentarer:

Använder Blogger.