Konsten att säga Nej

Människor har en tendens till att förinta sig själva för att vara andra till lags.
Känner du igen dig?
Har du svårt att säga Nej?
Är du en sådan människa som ställer om ditt eget liv för att få en annans liv att fungera?
Har du provat att säga Nej!
Ibland är du för snäll mot andra, men inte tillräckligt snäll mot dig själv. Ibland vill du säga Nej men väljer att säga Ja för att det blir enklast så, även om du är trött och sliten.
Vad är det man säger? Ömsom vin och ömsom vatten. Säg Nej ibland och säg Ja ibland, då är det ingen som längre kan ta dig för givet. Då visar du en större självrespekt och får större tacksamhet när du säger Ja. Det är så många som tycker att deras tid är viktigare än din. Pratar du med telefonförsäljare? De har betalt, har du? Vems tid är viktigast tycker du?

Stannar du i en relation där du hela tiden finns där på någon annans villkor? Har du provat att säga Nej? Vad händer då? Den som älskar dig och respekterar dig älskar dig inte mindre för att du ibland säger Nej. Har du provat att säga Nej till dina barn? Vad händer då? Älskar de dig mindre? Det finns många situationer i livet där det är helt ok att säga Nej! Prova! Träna! Snart kommer det med lätthet. Lycka till!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.