Tid att vakna

Det var ingen som trodde för en månad sedan att vi skulla hamna i detta läge. Allt som var självklart är inte självklart längre. Man kan säga att man blev tagen på sängen av den nya verkligheten.
Ett hastigt uppvaknande!
Det finns de som fortfarande lever i förnekelse " Det händer inte mig".
Faktum är att det redan har hänt. Den nya tiden är här.
Tiden då man i "grevens tid" fick chansen att reflektera över det som man alltid taget för givet.

Främst tänker jag på att människor fick chansen att bry sig om varandra igen. Man ser att det goda i människor börjar komma fram. Människor hjälper varandra. Solidaritetsgrupper växer fram. Man börjar fråga efter hur de gamla har det. Behöver de hjälp att handla?

Den andra sidan av saken är att det man tagit för givet är varor och tjänster, som kanske inte längre finns att tillgå. Inte på samma sätt. Man kanske får vänta ett par dagar innan butiken har jäst, eller mjölkersättning. I denna snabba tid tar man för givet att allt ska finnas alltid. Här får man tänka om
och se saken i ett större perspektiv.
En del mäniskor har varit förutseende och samlat i ladorna en längre tid, en del panikhamstrar. Vi ska vara ödmjuka och ha förståelse för att olika personer hanterar sin kris på olika sätt.
Jag kommer att få anledning att återkomma till ämnet.
Var rädda om varandra!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.