Andevännerna styr pennan

Ett mycket intressant sätt att få budskap från andevärlden är att skriva ner budskapen. Detta kallas för automatisk skrift eller kanaliserade skriftliga budskap.

Ofta är skriften ganska obegriplig, men ju mer man tränar desto tydligare blir det. Det viktiga är att slappna av och bara låta pennan gå över pappret, eller att låta fingrarna knappa på ett tangentbord. 

En del får bara fram krumelurer, men får svaren ändå i huvudet. Ofta kan svaren skrivas med en okänd handstil, eller så används ålderdomliga ord och meningar.

 Mediumet kan be sina guider om hjälp för att få svar på en fråga, eller så kan man överlämna sig åt det högsta bästa och låta skrivandet flöda bara. Det som kan verka obegripligt för stunden, kan falla på plats senare och då förstår man budskapet. Ibland presenterar sig den som skriver, och ibland inte. Det är alltid lika spännande!

 

Inga kommentarer:

Använder Blogger.