Förfäderna talar

 

Idag är en dag för eftertanke. Vi har alla en äldre generation, vare sig de finns på jorden eller i andlig form.

Jag läser i Native Spirit vad dagens kort vill säga, vad de gamla har för visdomsord. Jag kanaliserar även lite utfyllnad i texten.

Vi, de gamla,vill säga detta till dig;

Även om det känns oroligt, om du känner dig rastlös, orolig, deppig eller obekväm, så finns det ändå en menig med det och det kommer något gott ur det. Du är på en resa genom ditt liv. Har du varit med om en resa som inte har både berg och dalar, kurvor och diken? Nej, alla resor har sina svårigheter och så småningom kommer man till lättare avsnitt av vägen. Vi förfäder sänder dig otroligt mycket stöd för att du ska kunna nå dina mål och uppfylla dina drömmar. Var uppmärksam på tecken, synkronicitet, saker som sammanfaller på ett mystiskt sätt, kalla det slumpen om du vill, men det ingår faktiskt i planen för dig.Tecknen kommer från dina föregångare. Be om hjälp och du får det du vill ha. Du får dina paket men kanske i just det omslagspapper du förväntat dig. Det blir rätt! Det jobbas i bakgrunden utan att du märker det direkt.

Vi vill också berätta för dig, att det ligger gammal kunskap i dina kropp, så kallat cellminnen, som är nedärvda i dina celler. Vissa saker som händer dig kanske inte ens hör till dig, utan till en föregångare till dig, men som har aktualiserats nu när cellminnet ligger hos dig. Det kan finnas oförklarlig glädje, smärta eller sorg som inte ens är din. Kunskaper och talang som du inte vet var den kommer ifrån. Gamla misstag som dina förfäder gjort kan upprepas, och det som i vardagstal kan kallas för tur, eller flax, kan vara att du har en kunskap om detta redan så du vet hur du ska lyckas.

Ta till vara varje erfarenhet, både av lyckade stunder och av misslyckade stunder, för det är visdom som kommer att lagras till nästa generation. Ibland springer du ifrån din kunskap i detta stressade samhälle, men stanna upp och lyssna när du är vilse så kommer du rätt. Ibland är du så fokuserad på att lyssna på andras råd, att du glömmer att ta fram din egen kunskap. Känn efter, vad som är rätt. Lyssna på din magkänsla, som egentligen är förfädernas samlade erfarenhet och kunskap. Native folket ber alltid sina förfäder om råd, när de tvekar, eller brottas med ett problem.

Kom ihåg att vi är många, haha, och vi har alla en stor kunskapsbank. Vi är experter på olika områden.

Var tacksam för oss, ju mer tacksamhet du visar desto gladare blir vi, och desto mer kommer vi närmare med vårt stöd och vår visdom. Vi guidar er, stöttar er och älskar er!

Inga kommentarer:

Använder Blogger.