Våra Känslor är viktiga vägvisare i livet.


Vad känner du just nu? Känn in din känsla, är den positiv håll kvar den i hjärtat.

Är det en jobbig känsla låt den vara och släpp den sedan när du känner dig redo.


Alla känslor är viktiga... Lyssna till dina känslor.


Känslor är viktiga budskap till kroppen som talar om för dig hur du skall agera på något sätt.


* Positiva känslor vill få dig att fortsätta att göra samma sak som du redan gör så att du kan behålla den höga energi som du upplever – känslan av att må bra.


* Negativa känslor vill få dig att undanröja orsakerna till den lägre energinivå som du upplever, det vill säga förmå dig att du behöver ändra på något i ditt liv så att du kan börja må bättre.


Men känslor kan också vara en effekt av dina egna tankar. När du tänker negativa tankar kommer du att känna negativa känslor. De känslorna är inte budskap från ditt inre, utan bara en reaktion på dina egna tankar. Om du märker att dina tankar har skapat negativa känslor, ändra dina tankar och försök att tänka på något som får dig att må bättre.


* När du har positiva känslor, förstärk dem genom ännu mer positiva tankar, vilket höjer din energi och ditt välbefinnande ytterligare!


1. GLÄDJE *ATT KÄNNA KÄRLEK

2. NYFIKENHET *ATT KÄNNA INTRESSE

3. ÖVERRASKAD *ATT KÄNNA FÖRVÅNING

4. SORG *ATT KÄNNA SIG LEDSEN

5. ILSKA *ATT VARA ARG

6. RÄDSLA *ATT KÄNNA ORO

7. SKAM *ATT SKÄMMAS

8. ÄCKEL *ATT KÄNNA AVSMAK

9. AVSKY *ATT KÄNNA FÖRAKT

Alla de här känslorna dyker upp under livets gång och det är helt okej att känna dem alla, (även de som är jobbiga).


All lycka till er!

Nettan spådam 288Inga kommentarer:

Använder Blogger.